Добри производствени практики (GMP) – Одитиране спрямо ISO 22716 - GMP 22716

Услуги за съответствие с добри прозводствени практики (ДПП) съобразно ISO 22716.

От 11 юли 2013 г, регламент (EC) No 1223/2009 изисква козметичните продукти да се произвеждат съобразно добри производствени практики (GMP).
Един от начините за демонстриране на съответствие с GMP е внедряването в дейността на международния стандарт ISO 22716:2007. ISO 22716 въвежда системния подход в управлението за документиране и регулиране на производството, контрола, съхранението и доставката на козметични продукти. Насоките на стандарта ще Ви предоставят практически методи за управление на множество фактори, които имат отношение към качеството на продукта. 
С 30 годишен опит в сектора, Intertekосигурява задълбочено познание относно процеса на производство и ДПП, относими към производството на козметични продукти. Глобалната ни мрежа от одитори предоставя цялостни решения за съответствие с ISO 22716, включително одитиране, сертификация*, обучение и инструменти за e-обучение. Можете да комбинирате одит спрямо ISO 22716 с други стандарти - ISO 9001 и ISO 14001, като по този начин ще спестите ценно време и средства.
Intertek е компетентен и отдаден партньор, който Ви съдейства да постигнете целите си, да минимизирате риска и да оптимизирате веригата на доставки. 
Intertekпредлага решения за съответствие, приложими за козметичния сектор. Услугите ни във връзка с тестване на козметика включват клинични проучвания, оценяване на безопасността, контрол на качеството, тестване invitro, верификация на продуктови претенции, скрининг за забранени субстанции и одити на доставчици. 
* Сертификацията спрямоISO 22716 е презумпция за съответствие и не заменя инспекции от съответните органи.
Имате въпроси? +359(2)9500640
 

Имате въпроси?

+359(2)9500640
Bulgaria
+359(2)9500640