Сертификация спрямо OHSAS 18001

OHSAS 18001 помага на организацията Ви систематично да минимизира риска от инциденти и заболявания във връзка с работата.

Опазването на здравето на служителите е от критично значение. Един от най-ефективните методи за планиране и управление на програмата за безопасност е Системата за управление на здравословните и безопасни условия на труд /СУЗБУТ/.

Прилагането на международно признатия стандарт OHSAS 18001:2007 в управлението позволява въвеждането на систематичен подход към осигуряването на безопасността и здравето, чрез оценяване на опасностите във връзка с работното място и внедряването на превантивни мерки като част от всекидневните операции. Сертификацията спрямо OHSAS 18001 може да Ви съдейства за демонстриране на съответствие с изискванията по отношение на ЗБУТ.

OHSAS 18001:2007 ще бъде заменен от ISO 45001 в края на 2017 г/ началото на 2018 г.

Имате въпроси? +359(2)9500640
 

Имате въпроси?

+359(2)9500640
Bulgaria
+359(2)9500640