Програми за оценяване на съответствието (CAP) - Conformity Assessment Programmes (CAP)

Чрез реализиране на програми за оценяване на съответствието (CAP), Intertek съдейства на правителствата на Кралство Саудитска Арабия, Нигерия, Кувейт, Уганда, Етиопия и Кения за предотвратяване на вноса на опасни стоки в съответната страна.

САР на Intertek осигуряват, че продуктите са напълно тествани в признати лаборатории и че са издадени сертификати преди доставката им в приемащата страна. Тестването се извършва съобразно национални или международни стандарти. Intertek разполага с глобално позиционирана мрежа от лаборатории, която осигурява съдействие за широка гама от продукти.

Програмите на Intertek са съобразени с изискванията на отделните държави. По-долу е описан типичният подход към прилагането им:

  • Правителството инструктира Националния стандартизационен орган да въведе специфични стандарти за качество и безопасност на вноса и определя списъка от продукти, които трябва да съответстват на изискванията
  • Стандартизационният орган възлага на Intertekда извършва тестването.
  • Intertekпредоставя услуги по тестване на износителите и издава сертификати за съответствие на продуктите, които успешно преминават тестовете
  • Сертификатът наIntertek за съответствие е задължителен документ, който се изисква от митниците 

 Intertekе лидер на глобалния пазар при тестовете за следните индустрии: електрически продукти; текстил, обувки и облекла; играчки; строителни продукти и нефтопродукти.

Ползи

Опасните продукти не влизат в страната и по този начин се елиминират от националния пазар.
Предотвратява се разпространението на ниско-качествени продукти като по този начин се укрепва конкурентоспособността на местните производители.

Обикновено програмите се заплащат от износителите и разходите не се поемат от правителствата или вносителите. Където е приложимо, се селектират международни стандарти, което означава, че производителите с репутация могат да се съобразят с изискванията с малко усилия.

Програмите за оценяване на съответствието се прилагат широко в развитите страни, като по този начин опасните и ненадеждните продукти се пренасочват към развиващите се икономики. Програмите за оценяване на съответствието наIntertekспомагат за разрешаване на тази ситуация.

Програмата за оценяване на съответствието може да оперира самостоятелно, но все пак, работи най-добре, когато е свързана с PSIпрограма: сертификатът за съответствие може да е един от документите, които се изискват от PSIагентите.

Имате въпроси? +359(2)9500640
 

Имате въпроси?

+359(2)9500640
Bulgaria
+359(2)9500640