Tanzania - PVoC (проверка на съответствието преди изпращане) за износ в Танзания

За да гарантира безопасността и качеството на стоките, внасяни в Танзания, и за да защити производителите от Танзания от нелоялна конкуренция, Танзанийското бюро по стандартизация (TBS), законова организация на правителството на Танзания, въведе насоки, наречени Програма за проверка на съответствието преди изпращане (PVoC) със стандарти.

Правителствените и търговските услуги на Intertek са акредитирани от TBS за предоставяне на сертификационни услуги в подкрепа на програмата за проверка на съответствието преди изпращане (PVoC). 

Отговорности на TBS:

TBS отговаря за приемането и прилагането на стандарти както за вносни, така и за местно произведени продукти на пазара в Танзания. Програмата за стандарти PVoC е процедура за оценка и проверка на съответствието, прилагана към конкретни стоки/продукти в съответните им страни износителки, за да се гарантира, че те отговарят на приложимите технически разпоредби и задължителни стандарти на Танзания или техните одобрени еквиваленти. 

Основната цел на използването на програмата за проверка на съответствието преди изпращане (PVoC) е:

 • Осигуряване на качество на продукта, здраве и безопасност
 • Опазване на околната среда за танзанийците
 • Съответствие с изискванията на PVoC

Всички пратки, подлежащи на PVoC, трябва да получат сертификат за съответствие (CoC), издаден от упълномощен PVoC агент като Intertek преди изпращането. CoC е задължителен документ за митническо освобождаване в Танзания; пратки, пристигащи в танзанийски пристанища без този документ, няма да бъдат допуснати да влязат в страната.

Ключовите елементи, предприети в PVoC, са:

 • Физическа проверка преди изпращане
 • Вземане на проби, изследване и анализ в акредитирани лаборатории
 • Одит на качеството на производствените процеси
 • Преглед на съответствието на документите
 • Издаване на сертификат за съответствие (CoC) или доклад за несъответствие (NCR), според случая.

Пътища за сертифициране:

 • Път A - Случаен износ.
  • Без регистрация на продукта
  • Тестване на продукта и проверка на доставката
  • Издаване на CoC
   
 • Път Б - чест износ
  • Регистрация на продукта
  • Проверка на пратки и тестване на продукти на случаен принцип
  • Издаване на CoC
   
 • Път C - чест износ и производители с голям обем
  • Лицензиране на продукти
  • Преглед на лиценза и произволно тестване на продукта
  • Издаване на CoC  
 
Имате въпроси? +359(2)9500640
 

Имате въпроси?

+359(2)9500640
Bulgaria
+359(2)9500640