Russia and Customs Union - Сертифициране на продукти, предназначени за износ в Русия и Митническия съюз

Съответствието с техническите регламенти на Митническия съюз се изисква за износ към Евразийския икономически съюз - ЕАЕС (бивш Митнически съюз). Държавите-членки са: Русия, Беларус, Казахстан, Армения и Киргизстан.

Системите за сертифициране GOST за отделните държави-членки постепенно се заменят със сертифициране съгласно техническите регламенти на Митническия съюз (CU TR).

Техническите регламенти са подобни на директивите, обхващащи изисквания за целия жизнен цикъл на продукта. Всеки TR се поддържа от GOST и други стандарти за специфични за продукта изисквания и методи за изпитване.

Продуктите, които успешно са преминали оценката за съответствие с техническите регламенти на Митническия съюз, са маркирани със знака за съответствие EAC (EAC означава Eurasian Conformity). Знакът EAC е приложим за износ и производство в Русия, Беларус, Казахстан, Армения и Киргизстан.

В момента има няколко вида оценка на съответствието в зависимост от вида на продукта: сертифициране или декларация към националните системи GOST, сертифициране или декларация на TR на Митническия съюз, държавна регистрация.

Съответните документи за оценка на съответствието трябва да са на разположение за митническо освобождаване и за продажби и/или маркетинг в страните членки.

Стоките, обхванати в момента от техническите регламенти, са: промишлено и нисковолтово електрическо оборудване, оборудване, предназначено за опасни зони, текстил, обувки и аксесоари за възрастни, всички продукти за деца, включително играчки, козметика, хранa и мебели.

Intertek организира тези задължителни сертификации от самото начало на програмата. Нашите служители са експерти в програмата за сертифициране на Митническия съюз и имат задълбочени познания за нейните изисквания и цели, така че могат уверено и ефективно да подпомагат износителите в улесняването на търговията.

Специализираните експерти на Intertek ще могат да ви посъветват относно необходимото сертифициране и ще предложат персонализирана услуга, която да ви води през процеса на сертифициране.

Най-често използваните сертификати (но не единствените) са:

  • CU TR сертификат за съответствие
  • CU TR Декларация за съответствие
  • Гост-Р сертификат за съответствие
  • Гост-Р Декларация за съответствие
  • Държавна регистрация
  • Сертификат за пожарна безопасност
  • Обосновка на сигурността
  • Технически паспорт
  • Писмо за изключване 

 

 
Имате въпроси? +359(2)9500640
 

Имате въпроси?

+359(2)9500640
Bulgaria
+359(2)9500640