Qatar - Сертификат за съответствие за износ в Катар

Износът на резервни части за превозни средства, гуми и някои електрически продукти за Катар изисква задължителен сертификат за съответствие за митническо освобождаване. Правителството на щата Катар, чрез Министерството на бизнеса и търговията на Катар - Отдел за защита на потребителите и Общата организация за стандарти и метрология на Катар (QGOSM), издаде набор от строги разпоредби, регулиращи вноса и продажбата на резервни части за превозни средства и автомобилни гуми.

Износителите за Катар трябва да са наясно, че вносът и продажбата на резервни части и гуми за превозни средства и някои електрически продукти се ръководят от строги правила; те изискват сертификат за съответствие за митническо освобождаване.

В циркулярно писмо, издадено от Органа, се посочва, че „митническите власти на Катар няма да позволят внос на регулирани продукти, освен ако не са придружени от сертификат за съответствие, издаден от одобрен орган в страната на произход.

Cъщо така ce заяви, че ще бъдат наложени големи глоби на вносителите в случай на неспазване на стандартите за GSO.

Intertek получи одобрение за сертифициране на тези продукти от QGOSM и участва в програмата и издава сертификати за съответствие (CoC) за износ на регулирани продукти в Катар.

Следните продукти са регулирани от Катарската програма за съответствие от първа и втора фаза:

  • Автомобилни гуми
  • Предпазни колани
  • Джанти
  • Спирачни накладки
  • Смукателни вентилатори
  • Електрически ютии
  • Сешуари
Автомобилните гуми са включени в програмата, но не изискват отделен сертификат за съответствие (CoC), тъй като митниците на Катар и QGOSM ще приемат сертификати за съответствие на Gulf Standard Organisation (GSO) вместо CoC за пратки на гуми, изнасяни за Катар.

 

Всяка пратка на внесени стоки, които съдържат регулирани продукти, трябва да бъде придружена от Сертификат за съответствие (CoC), издаден от упълномощен орган преди изпращането.

CoC е задължителен документ за митническо оформяне в Катар, подаван от вносителя за оформяне на регламентирани пратки.

CoC удостоверява, че регулираните продукти отговарят на приложимите стандарти на Катар/GSO или техните международни еквиваленти.

 

Програми за оценка на съответствието

Имате въпроси? +359(2)9500640
 

Имате въпроси?

+359(2)9500640
Bulgaria
+359(2)9500640