Kuwait - Кувейтска система за осигуряване на съответствие (KUCAS) за износ в Кувейт

Публичният орган за индустрията на Кувейт (PAI) е въвел специални насоки за проверка на съответствието на всички „Регулирани продукти“, които се изнасят за Кувейт. Тези насоки се прилагат съвестно и формират Кувейтската система за осигуряване на съответствие (KUCAS). Износът на „Регулирани продукти“ за Кувейт изисква доклад за техническа оценка (TER) и доклад за техническа инспекция (TIR) за митническо освобождаване.

Системата KUCAS се състои от група процедури, изпълнявани от PAI за проверка на съответствието на всички „Регулирани продукти“ с техническите разпоредби на Кувейт както за вносни, така и за местни продукти, в съответствие с правилата на тази система.

Системата накратко:

  • Всички пратки на вносни стоки, които съдържат регулирани продукти, трябва да бъдат придружени от доклад за технически преглед (TIR) и доклад за техническа оценка (TER). Intertek е водещият одобрен орган за сертифициране/инспекция (CIB), предлагащ тази услуга на износители.
  • TIR и TER са необходими, за да осигурят гладко митническо освобождаване на пратки в Кувейт.
  • TER удостоверява, че продуктите отговарят на съответните технически разпоредби на Кувейт и одобрени международни/регионални/национални стандарти. TIR потвърждава, че стоките отговарят на кувейтските разпоредби за внос.
  • Властите на Кувейт могат да вземат произволни проби от внесени пратки, за да проверят съответствието.
Докладът за техническа инспекция (TIR) на Intertek е признат и се ползва с доверие от Държавния орган за промишлеността (PAI) и кувейтските клиенти. 

 

 
Имате въпроси? +359(2)9500640
 

Имате въпроси?

+359(2)9500640
Bulgaria
+359(2)9500640