Gabon - Сертификат за съответствие за износ в Габон

Износителите/вносителите, търгуващи с Габон, трябва да отговарят на изискванията на правителствената служба на Габон, Agence Gabonaise de Normalization (AGANOR), програма за оценка на съответствието, наречена PROGEC, за да могат стоките им да преминат през митницата. Неспазването на това може да доведе до значителни забавяния при митническо освобождаване, глоби и дори връщане на пратки.

Програмата в Габон току-що стартира и се изпълнява, за да се гарантира качеството и безопасността на вносните стоки за габонските потребители.

Изискванията за Габон са както следва:

  • Сертификат за съответствие трябва да придружава всяка пратка на регулирани вносни стоки.
  • Необходими са сертификати, за да се гарантира митническото освобождаване на пратките.
  • Всички пратки, пристигащи без сертификат за съответствие, ще бъдат отхвърлени и ще бъдат наложени санкции.
  • Сертификатът потвърждава, че продуктите отговарят на съответните технически разпоредби на Габон, национални, регионални или международни стандарти.
  • Органите на Габон могат да вземат произволни проби от внесени пратки, за да проверят съответствието.
Intertek е упълномощен от AGANOR като един от доставчиците на услуги, упълномощени да извършват тази проверка за съответствие и поддържа програми за оценка на съответствието повече от 20 години.

 

 

Програми за оценка на съответствието

Имате въпроси? +359(2)9500640
 

Имате въпроси?

+359(2)9500640
Bulgaria
+359(2)9500640