Cameroon - Сертификат за съответствие за износ в Камерун

Programme d'Evaluation de la Conformité Avant Embarquement (PECAE) за износ в Камерун.

Износителите/вносителите, търгуващи с Камерун, трябва да отговарят на изискванията на правителствената служба на Камерун, Agence des Normes et de la Qualite (ANOR), програма за оценка на съответствието, наречена PECAE, за да могат техните стоки да преминат през митницата. Неспазването на това може да доведе до значителни забавяния при митническо освобождаване, глоби и дори връщане на пратки.

Програмата за оценка на съответствието проверява съответствието на продукти от регулируемия продуктов списък, който включва продукти за здраве и красота, всички преработени и непреработени хранителни продукти, строителни материали, рафинирани нефтопродукти, газови бутилки и хартиени продукти в съответните страни износителки.

Intertek е упълномощен от ANOR като един от доставчиците на услуги да извърши тази проверка за съответствие. Програмата беше въведена, за да работи за защита на гражданите на Камерун от вноса на нестандартни и фалшиви продукти и за гарантиране на качеството на продуктите на местния пазар.

Тази схема ще бъде задължителна за всички стоки, изпратени до Камерун след 31 август 2016 г.

Изискванията за Камерун са:

  • За всяка пратка на регулирани стоки от износителите се изисква да получат Атестация за съответствие (AoC)
  • AoC може да бъде получен само от одобрен контролен орган като Intertek.
  • AoC се предава на ANOR, който издава Сертификат за съответствие (CoC).
  • CoC се изисква за митническо освобождаване и ще бъде задължителен.
  • Всички пратки с дата B/L или дата на въздушна товарителница след 31 август 2016 г., пристигащи в Камерун без сертификат за съответствие, ще бъдат отхвърлени и ще бъдат наложени санкции.
  • Сертификацията удостоверява, че продуктите отговарят на съответните камерунски технически разпоредби, национални, регионални или международни стандарти.
В продължение на повече от 20 години Intertek подкрепя износителите и вносителите в изпълнението на изискванията на програмите за оценка на съответствието чрез бързи и отлични услуги за сертифициране, инспекция и тестване.

 

 

Програми за оценка на съответствието

Имате въпроси? +359(2)9500640
 

Имате въпроси?

+359(2)9500640
Bulgaria
+359(2)9500640