Intertek представи добри практики за управление на безопасността на храните в Пловдив

май 17, 2019

На 17 май 2019 г. в хотел “Марица” в Пловдив се състоя работна среща на представители на организации от сектор Производство и преработка на храни на тема „Безопасност на храните: Международни добри практики за управление и нови версии на стандарти ISO 22000, FSSC 22000“, организирана от Intertek.

Вяра Станкова, зам. управител на „Интертек ВА“ ЕООД, приветства участниците и ги информира за значимостта на темата за безопасността на храните. “Това е тема от изключителна важност както за потребителите, така и за производителите, доставчиците и за цялата глобална доставна верига. Необходимо е на всеки етап да се гарантира качество и безопасност. Темата засяга абсолютно всеки, затова е необходимо международно приетите стандарти да се прилагат отговорно от всички звена по веригата”, подчерта г-жа Станкова. 

Участниците в срещата бяха запознати с новите изисквания към Системите за управление на безопасността на храните, които се съдържат в ISO 22000:2018 и графика на публикация на очакваната версия 5 на FSSC 22000. В допълнение бе направен обзор на някои от признатите от GFSI сертификационни програми, които се отнасят до управление на безопасността на храните и добри селскостопански практики. Представени бяха стъпките за успешен преход на сертификация към ISO 22000:2018. “Добре е да планирате необходимите дейности за преминаване към новите изисквания в срок и да работите съвместно с доверен партньор. Intertek е компания със 130 годишна история, с компетентни одитори и преподаватели, които могат да съдействат за осъществяване на прехода чрез одити за GAP Анализ и обучение във връзка с новите изисквания, приложими към Системите за управление на безопасността на храните”, обясни г-жа Станкова.

В дискусиите по време на срещата отговори намериха поставените от участниците въпроси във връзка с прехода на сертификация към ISO 22000:2018 и изискванията на представените международни стандарти, които се отнасят до безопасността на храните. 

Intertek Media Contact:

Vyara Stankova
Deputy Manager, Business Assurance, Bulgaria
+359(2)9500640
info.bulgaria@intertek.comЗа Intertek

Intertek е водеща организация в областта на Тоталното осигуряване на качеството във всички сектори. Чрез мрежата ни от повече от 1000 лаборатории и офиси и 44 000 служители в над 100 държави предоставяме иновативни и ненадминати решения в областта на осигуряване на качеството, тестване, инспекции и сертификация на дейности и доставната верига. Intertek предоставя експертизата си последователно, прецизно, навреме и с отношение, за да осигури възможност на клиентите да се развиват безопасно в съответствие с изискванията.