Багрила и почистващи препарати

Intertek тества и извършва анализи на почистващи препарати, оцветители, багрила и пигменти, както и техните приложения в течни мастила, текстил, опаковки, храни и фармацевтични продукти.

Почистващите препарати, багрила и оцветители се прилагат широко в производството на много индустриални и потребителски продукти, включително облекло и текстил, играчки, козметични продукти, битови почистващи препарати и опаковки. Те могат да се превърнат в специфични покрития, да предотвратят развитието на плесени, да запазят състоянието на продукта или да придадат ярък цвят.

Като производител на тези продукти, Вашето предизвикателство е да осигурите, че те са с най-високо качество и с оптимално представяне. Безопасността на продуктите е от изключителна важност и наличието на потенциално вредни химикали трябва да бъде оценено на всеки етап от доставната верига. Рискът за здравето и околната среда следва да бъде минимизиран с оглед посрещане на глобалните ограничения за наличие на опасни вещества с акцент върху избора на багрила и химически съставки в продуктите. Това включва отсъствие на опасни субстанции в продуктите, включително такива с ограничено прилагане като, например, тежки метали, формалдехид, фталати и азо-багрила и продуктите от техния разпад.

Партньорството ви с Intertek в областта на цялостното осигуряване на качеството ще Ви осигури възможност да внедрите решения за управление, които обхващат цялата верига на доставки, включително оценяване на съставките за токсикологичен риск, насоки за етикетиране, скрининг за забранени субстанции и регулаторно консултиране с оглед постигане на съответствие. Експертизата ни Ви дава възможност да идентифицирате и намалите свързаните рискове за Вашите операции, доставна верига и бизнес процеси.

Опитните ни учени могат да Ви съдействат за разработване на продукти чрез анализ на формулите и изучаване на състава по формула. Чрез многообразните ни лабораторни услуги можем да проучим за потенциални алергени или активни субстанции като повърхностно активни вещества и да Ви съдействаме при предприемане на действия във връзка с химическо замърсяване или поддържане на микробиологична безопасност. Проучванията относно взаимодействието между продуктите и кожата, тъкани, коса, опаковки и твърди повърхности спомагат за оценяване на това до колко вашите продукти и услуги отговарят на стандартите за качество, безопасност, устойчивост и действие.

Текстил, облекло и обувки

Багрилата и добавките се ползват при производството на текстил, облекло и обувки, както и като част от продукти, насочени към третиране на специфични покрития, предотвратяване развитието на плесени, запазване състоянието на продукта или подсилване на цвета. Някои багрила и вещества представляват заплаха за човешкото здраве и състоянието на околната среда. В резултат на това са разработени правила и регулации, които спомагат за опазването на околната среда и човешкото здраве.

Intertek може да е Ваш партньор за прилагане на решения за управление на химическите вещества в цялата верига на доставки, включително тестване за забранени вещества като азо-багрила

Имате въпроси? +359(2)9500640
 

Имате въпроси?

+359(2)9500640
Bulgaria
+359(2)9500640