Анализ на коренната причина

Intertek Academy акредитация

Всички стандарти с изисквания за Системи за управление изискват за всяко установено несъответствие да се извършат действия, които са пряко насочени към установяването и елиминирането на коренната причина.

Цели на курса

Курсът разглежда начините за определяне на онези 20% от проблемите, които обикновено водят до 80% от загубите, като разглежда най-популярните техники за определяне на кореннтата причина (5-защо, причинно-следствен анализ, картиране на причините, проверка на хипотези). 

Комбинацията от презентации, дискусии, работа по конкретни казуси (самостоятелно и в екип), цели да развие разбиране и трайни умения за прилагане на наученото в практиката.

Теми на курса  

  • Провеждане на анализ на вариантите на грешките и ефекта им (FMEA);
  • Стратегия за събиране и запазване на данните;
  • Организиране на перфектния екип за анализ на коренната причина; 
  • Прилагане на методология за определяне на точните коренни причини – примери;
  • Подготовка на доклад и представяне пред ръководството;Разпространяване на резултатите и последващи действия.
Профил на участниците 
  • Среден и Висш мениджмънт на организации във всички сфери на бизнеса
  • Водещи одитори и одитори „от втора страна“;
  • Мениджъри и вътрешни одитори, консултанти и експерти на системи за управление;
  • Всеки, които има желание да научи повече за анализа на коренната причина и да го прилага на практика.
Предварителни изисквания  
 
Не се изисква. 
Имате въпроси? +359(2)9500640