Въглища и твърди горива

Глобално предоставяни услуги по тестване, инспекции и техническо обслужване във връзка с въглища, биомаса, нефтен кокс и дървесни пелети.

Въглищата и другите твърди горива осигуряват енергията, необходима на света. Услугите на Intertek в областта на тестването и инспекциите спомагат за осигуряване покриването на търговските, регулаторните и оперативните изисквания, както и тези, свързани с качеството и безопасността.

Твърдите горива включват въглища, металургичен кокс, нефтен кокс, биомаса /дървесни пелети/ и други горива на въглеродна основа. Intertek тества горивата съобразно възприетите индустриални стандарти като ASTM, ISO и други.

Имате въпроси? +359(2)9500640
 

Имате въпроси?

+359(2)9500640
Bulgaria
+359(2)9500640