ISO 37001:2016 - Вътрешни одитори на системи за управление за борба с подкупването

Курс за обучение Intertek Academy

Този курс запознава с изисквания на ISO 37001:2016 – Системи за управление на борбата против подкупването.

Комбинацията от презентации, дискусии и работа по конкретни казуси (самостоятелно и в екип) цели да развие разбиране и трайни умения за прилагане на придобитите знания в практиката.

Теми на курса

  • Подкуп в публичния, частния и нетърговския сектор;
  • Подкуп от организацията;
  • Подкуп от персонала на организацията, действащ от името на организацията или в нейна полза;
  • Подкуп от бизнес партньорите на организацията, действащи от името на организацията или в нейна полза;
  • Подкуп на организацията;
  • Подкуп на персонала на организацията, във връзка с дейностите на организацията;

Цели на курса

След курса:

  • Вие ще разбирате и интерпретирате изискванията на ISO 37001;
  • Вие ще можете да правите оценка на съответствието на системата за управление на противодействието на подкупите с изискванията на стандарта;
  • Вие ще можете да планирате, провеждате, докладвате и извършвате последващи действия от одит.

Профил на участниците

Курсът е предназначен за представители на организации с внедрена система за управление на противодействието на подкупите, ръководители и служители в публичния и частния сектор и експерти, чиято дейност е свързана с противодействието на подкупите.

Предварителни изисквания

Не се изисква предварителна подготовка.

Имате въпроси? +359(2)9500640
 

Имате въпроси?

+359(2)9500640
Bulgaria
+359(2)9500640