Валидиране

Intertek може да намали времето и разходите за валидиране, като същевременно се подобрява качеството на продукта. Ние предлагаме широка гама от услуги за валидиране за автомобилостроене, космонавтика, оборудване, потребителски продукти, мебели, ОВК, ИТ, медицинска и промишлена индустрия.

 

Валидирането може да включва:

 • Тестване на функции и характеристики – за да се определят основните функции и характеристики  на материала, продукта или системата, вариращи от прости тестове на якост на парче тел до разпределение на светлината на газова лампа.

 • Тестване на издръжливост и продължителност на живота – за да се определи в какви условия може да се работи с продукта и за колко дълго. Тези условия могат да включват температура, вибрации,  влажност, химически условия, налягане, напрежение и хиляди други възможни източници на щети.

 • Тестване на производителността  - за да се определи как вашият продукт се сравнява с конкуренцията. Intertek предлага широка гама от услуги и възможности за тестване на производителността, които да помогнат на вашите продукти да се откроят от останалите на пазара

 • Валидиране на „чиста стая” за фармацевтични и други производства или съоръжения за тестване (текстил, играчки, обувки, стоки за бита и храни) на ниво приемливо както за националните, така и за международните нормативни рамки и стандарти навсякъде по света.

 

Нашите индустрии включват:

 • Самолетостроене и Автомобилостроене

 • Химическа индустрия

 • Електрическа и Електронна индустрия

 • Хранителна промишленост & Земеделие

 • Промишленост и производство

 • Медицина & Фармацевтика

 • Играчки, игри & стоки за бита

 • Строителни продукти

 • Потребителски стоки & Търговия на дребно

 • Правителство & Институции

 • Информационни технологии & Далекосъобщения

 • Полезни изкопаеми 

 

Intertek е водеща компания, която предоставя решения за осигуряване на качеството на организации в целия свят. Чрез услугите одитиране, инспекции, обучение, съветване, осигуряване на качеството и сертификация на системи за управление,  Intertek добавя стойност към продуктите и процесите на своите клиенти.  

С мрежа от над 1 000 лаборатории и офиси в над 100 държави и  повече от  38 000 служители, Intertek подкрепя успеха на организациите на международния пазар като им  съдейства  да отговорят на очакванията на заинтересованите страни за безопасност, устойчивост, високи постижения и интегритет. 


 
 • |
 • Home
 • Terms
 • |