Обучение

Най-разумната инвестиция в бъдещето на една компания, е инвестицията в повишаването на компетентността на нейните й служители.

Intertek  Academy съдейства на лидерите на организации от всички бизнес сектори да постигат целите си чрез развиване на компетентността на служителите.

С Intertek Academy обучението е достъпно в най-удобния за Вас формат – на място при Вас, в отворен курс, on-line или под формата на семинари, в подходящо за Вас време.

Всяко от обученията на  Intertek  Academy съчетава практическия опит на екипа от преподаватели с модерни методи на преподаване и е създадено с цел да е полезно за развиването на компетентност в различни области:

-    приоритети в организационното управление - управление на качеството, информационната сигурност, околната среда, здравословните и безопасни условия на труд, корпоративна социална отговорност, енергийна ефективност, безопасност на движение по пътищата и др;

-    техники и подходи за оптимизиране на процесите – Six Sigma, Lean, TQM, FMEA, APQP, PPAP, SPC и др;

-    одитиране на управленски системи – спрямо международни стандарти, спецификации и др;

-    корпоративни обучения, съобразени с индивидуалните потребности на организацията.

 Intertek Academy е глобален обучителен център, акредитиран от Международния регистър на сертифицираните одитори /IRCA/ с доказана компетентност на преподавателите и надеждни методите на обучение.

За повече информация във връзка с предлаганите курсове и предстоящите обучения, посетете страницата на Intertek Academy или разгледайте нашия каталог с обучения.

 


 
  • |
  • Home
  • Terms
  • |