Тестване

Intertek предлага независими, ефикасни и икономически изгодни услуги по тестване, които могат да ускорят вашето включване на пазара и да намалят риска за вашия бизнес.

 

Чрез нашия над сто годишен опит в продуктовото тестване, ние осигуряваме независими, отзивчиви и ценово ефективни услуги за тестване, които помагат за намаляване на времето за влизане на пазара, намаляват риска и повишават стойността на продукта на пазара. Ние осигуряваме локални решения чрез разширена мрежа от глобални лаборатории и офиси.  

Нашата глобална експертиза в тестването включва отстраняване на проблеми, безопасност, контрол на качеството, изследвания и развитие, инженерно проектиране и оценка, прототипно тестване и валидиране, бенчмарк продуктово тестване. Нашите представителни услуги включват:

 • Автомобилно тестване
 • Тестване на биогорива
 • Химическо тестване
 • CPSIA Тестване
 • EMC Тестване
 • Тестване за енергийна ефективност
 • Тестване за пожаробезопасност
 • Тестване на храни
 • Тестване на мебели
 • Анализ и тестване на материали
 • Минерален анализ и тестване
 • Изпитване на характеристики
 • Нефтени изпитвания
 • Тестване на безопасност на продукта
 • Тестване на текстил
 • Тестване на играчки

Чрез експертни познания на глобалното управление и нормативната уредба на различните индустрии, ние анализираме хиляди различни продукти и материали всеки ден. Нашите учени, инженери, химици и технолози са високо квалифицирани професионалисти с дългогодишен професионален опит. Те използват експертизата си и най-съвременната апаратура за предоставянето на пълната гама на качество, безопасност на продукта, материали и изследователски анализ и тестване. Тестовете могат да бъдат извършвани на даден продукт, продуктови линии, прототипи и услуги, както в нашите лаборатории, така и в производствените условия на нашите клиенти.

Тъй като международните и местните наредби непрекъснато се развиват и променят, Intertek може да ви помогне да постигнете необходимите регулаторни и нормативни изисквания, да идентифицирате рисковете, които могат да се появят, да определите къде трябва да бъдат предприети  коригиращи действия и да продължите да наблюдавате вашата глобална верига за доставки за спазването на безопасност, качество и производителност. Ние сме тук, за да отговорим на всички ваши глобални изисквания и нужди по отношение на тестването.

Свържете се с нас, за да получите повече информация относно това как Intertek може да помогне на вашата организация в областта на тестването.


 
 • |
 • Home
 • Terms
 • |