Сертифициране на системи

Чрез нашата богата експертиза и подход „отвъд стандарта”, ние ви осигуряваме потвърдени одит резултати, които отговарят на нуждите на вашия бизнес. 

Вашата система за управление е повече от един наръчник или  просто сертификат. Тя е ценен инструмент, който може да ви помогне да  достигнете пълна прозрачност в процесите, ресурсите и целите на вашата организация. Имайки правилната информация, вие можете да направите измерими подобрения, базирани на фактическия подход за вземане на решения. 
В Intertek ние работим „отвъд сертификацията”, за да ви дадем инструментите, от които се нуждаете, за да оцените и подобрите вашия бизнес. Одитите, които извършваме, са базирани на процесния подход и фокусирани върху минимизирането на бизнес рисковете и максимизиране на ефективността.
Услугите по сертификация и одит на Intertek включват:
 
Услуги по изисквания:
  Услуги по сектори
 • Авиация
 • Автомобилна индустрия
 • Козметична индустрия
 • Безопасност на храните
 • Информационни технологии
 • Медицина
 • Пакетиране
 • Други сектори
От споделянето на най-добри практики и нови изисквания в индустрията до оценката на постигнати резултати спрямо поставени цели, ние сме се посветили да помагаме на нашите клиенти да поддържат културата на непрекъснато подобряване.
Свържете се с нас, за да получите повече информация относно това как Intertek може да помогне на вашата организация чрез сертификацията на системи за управление.

ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА


 
 • |
 • Home
 • Terms
 • |