Устойчивост

Тъй като екологичните и устойчиви инициативи стават все по-важни за бизнеса, заинтересованите страни и инвеститорите,  нараства нуждата клиентите да показват, че се учат от и отговарят на изискванията на екологичната, социалната и икономическата безопасност. Ние помагаме на вашия бизнес да внедри Корпоративна социална отговорност (КСО) и Устойчиви инициативи в дейностите на вашата организация.

 

Нашите услуги варират от решения за преодоляване на непосредствените екологични и социални проблеми до развитието на портфолио от стратегически инициативи, като например програми за ангажиране на заинтересованите страни, етични инструменти за управление на веригата за доставки и инициативи за докладване.

Глобалната мрежа от офиси на Intertek, обхватът на корпоративната социална отговорност и опитът в устойчивостта помагат на нашите клиенти да внедрят програми за социална отговорност в сходни стандарти, независимо на кой международен пазар оперират. Нашите мултидисциплинарни екипи, включващи опитни консултанти, одитори, счетоводители и инженери, ще ви помогнат да осигурите програма с истинска добавена стойност.

 

Услугите ни, свързани с устойчивост, включват:

  • Решения в областта на въздействието на околната среда за потребителски стоки
  • Решения за устойчивост на околната среда
  • Проверка на екологични доклади и доклади за устойчивост
  • Одити на устойчивост за биогорива
  • BIFMA ниво TM Сертификация за устойчивост за търговски мебели
  • Бенчмарк профил на здравната и екологична устойчивост

 

Свържете се с нас за повече информация относно това как Intertek може да помогне на вашата организация да постигне устойчивост.


 
  • |
  • Home
  • Terms
  • |