Управление на риска

От концепцията, разработването и инженеринга, през производството и дистрибуцията, ние развиваме и интегрираме водещи за индустрията знания, разработки и технологии и откриваме решения за управление на риска, които създават бизнес предимства. 

 

Нашите експерти и консултанти по управление на риска ще работят заедно с вас, за да определят, управляват и минимизират рисковете, засягащи вашите инвестиции, инфраструктура, продукти, складови наличности, верига за доставки, сигурност, съответствие, бизнес репутация и други фактори. 

Заедно с други подходи, ние използваме Оценка на вероятния риск и Количествен анализ на риска, вземайки под внимание вероятностите при началните данни на анализа. Предлагаме тези два вида анализи, както за съществуващи инфраструктури, така и за нови.

Инженерите, учените и другите технически специалисти в Intertek, със своя дългогодишен практически опит в тази област, помагат на клиентите, като ги направляват и съветват как да защитят своите активи, как да удължат жизнения им цикъл, да осигурят подходящи критерии за качество и сигурност и много други. В Intertek ние ви помагаме да определите рисковете, свързани с вашите продукти, процеси, производство, активи и системи и да ги елиминирате, или да ви помогнем да ги управлявате така, че да ги превърнете в конкурентни предимства за вашия бизнес. 

Нашите услуги включват: 

 • Услуги по карго инспекции
 • Дизайн за анализ на опасностите
 • Изследване на човешкия фактор и физичните опасности
 • Скрийнинг на оценка на риска
 • Анализ на надеждност, готовност и поддръжка
 • Риск- базирани инспекции (RBI)
 • Консултация и оценка на риска
 •  Развитие на сигурността

В допълнение, Intertek предлага услуги с добавена стойност, като например, по-продължителни обучения, консултантски услуги и решения по осигуряване на качеството, специално разработени да посрещнат както вашите конкретни нужди, така и да задоволят цялостното търсене на пазара.  

 


 
 • |
 • Home
 • Terms
 • |