Осигуряване на качество

Повече от 100 години Intertek е глобален лидер в предоставянето на услуги по качество, сигурност и изпитвания и притежава цялостно разбиране за глобалните и местни пазарни изисквания и за нуждите на клиента. Глобалната ни мрежа от лаборатории по осигуряване и контрол на качеството разполага с експерти в изпитването на широк кръг от материали, компоненти и продукти, за подпомагане на разнородни индустрии и клиенти и осигуряване на съответствие на продуктите им с локалните и глобални стандарти.

Придобитият опит ни дава възможност да предоставяме услуги по осигуряване и контрол на качеството на водещите в света компании и марки. Бъдете сигурни, че Intertek ще ви помогне в развиването на правилната за вас стратегия и ще гарантира тотално осигуряване на качеството през цялата ви верига на доставки.
 

Обслужваме широк кръг индустрии, включително:

  • Потребителски стоки и търговия на дребно

  • Храни и земеделие

  • Текстил, облекло и обувки

  • Играчки, игри & стоки за бита

 

Intertek е водеща компания, която предоставя решения за осигуряване на качеството на организации в целия свят. Чрез услугите одитиране, инспекции, обучение, съветване, осигуряване на качеството и сертификация на системи за управление,  Intertek добавя стойност към продуктите и процесите на своите клиенти.  

С мрежа от над 1 000 лаборатории и офиси в над 100 държави и  повече от  38 000 служители, Intertek подкрепя успеха на организациите на международния пазар като им  съдейства  да отговорят на очакванията на заинтересованите страни за безопасност, устойчивост, високи постижения и интегритет. 


 
  • |
  • Home
  • Terms
  • |