Аутсорсинг

Чрез аутсорсинг услугите ни, даваме на вашия бизнес възможност да замени режийните си и по-високите си фиксирани разходи с по-ниски и по-ефективни променливи разходи, както и да намалите необходимите капиталови инвестиции и да подобрите чистите си приходи. 

От ваша страна компанията може да се ползва от незабавен достъп до широк кръг от експертни знания от глобалната мрежа на Intertek - лаборатории, инспекции, оценки, съответствия и сертификации - винаги, когато се нуждаете от тях.
 
Ще ви помогнем да аутсорснете ваши услуги и поддържащи екипи, функции и отдели, които са важни, но не е необходимо да бъдат вътре в предприятието ви и ще гарантираме подходяща за вас подкрепа на глобално или местно ниво. Нашите експерти, притежаващи години опит в сферата на аутсорсинга ще ви съдействат да прецените и да решите дали такава възможност е привлекателна за вашия бизнес.
 
Аутсорсинг услуги за индустриите:
 
  • Потребителски стоки и търговия на дребно
  • Храни и земеделие
  • Аутсорсинг на лаборатории
  • Текстил, облекло и обувки
  • Играчки, игри и стоки за бита
 


 
  • |
  • Home
  • Terms
  • |