Консултиране

Intertek отива отвъд това да ви помогне да отговорите на изисквания, ние ви подпомагаме, като добавяме още едно конкурентно предимство чрез подобряване на реализирането на вашия бизнес и вериги за доставки в краткосрочен и дългосрочен план. Нашата глобална мрежа от консултанти разполага с богата експертиза в сферата на инженерството, науката, регулаторните изисквания, управлението на продукти и проекти, прилагането на правилните стратегии за съответствие, разрешаване на въпроси, свързани с клиентите, продуктите, производството, веригата от доставчици и процесите, както и спомага да идентифицирате рисковете, свързани с вашия бизнес.

Ние предлагаме широка гама от услуги, от корпоративно обучение и обучение на веригата от доставчици, анализ на грешките, химически анализ, преглед на разработването, правно представителство, регулаторно консултиране, подбор на материали, подкрепа в сферата на намаляване на риска, усъвършенстване на операциите, управление на програми, оценка на изпълнение, осигуряване целостта на активите, до експертно свидетелство. От проектирането на продукта през производството, доставката и продажбата, Intertek ви осигурява съответствие с правните и регулаторни изисквания, изискванията за изпълнение и безопасност, което ви помага да управлявате бизнеса си в условията на бързо развиващия се пазар. 

 

Нашите услуги се отнасят към индустрии като:

 

 • Самолетосторене и автомобилостроене

 • Строителни материали

 • Химикали

 • Промишлени стоки и търговия на дребно

 • Разходи за анализ на производствения цикъл

 • Разходи за COSTOM и за опериране на производствения цикъл

 • Електричество и електроника

 • Енергетика

 • Програма за оптимизация на живота на оборудването

 • Оценка на разходите от включването на възобновяема енергия

 • Храни и земеделие

 • Правителство и институции

 • Промишленост и производство

 • Информационни технологии & Далекосъобщения

 • Медицина и Фармация

 • Полезни изкопаеми

 • Производство на електроенергия

 • Текстил, облекло и обувна промишленост

 • Играчки, игри и стоки за бита

 


 
 • |
 • Home
 • Terms
 • |