Сертифициране

Независимо дали целта на сертификацията е да докаже на вашите клиенти, че можете да отговорите на техните изисквания за качество, безопасност и сигурност или социални изисквания, околна среда и етични стандарти, или просто да допринесе за увеличаване на вашия пазарен дял, като покаже, че разполагате с внедрени добри практики и критерии за работа, Intertek ви предлага такава сертификация на продукти, процеси и системи, която да ви позволи да добавите конкурентно предимство на различни пазари, където добивате, произвеждате или продавате вашите продукти или услуги.

Ние разполагаме с множество световни акредитации, признания и споразумения за почти всеки пазар в света. Предлагаме сертификация спрямо международни и местни стандарти за широк кръг от индустрии. Освен всичко това ние предлагаме и уникални сертификационни програми, за постигне на по-екологично чиста околната среда и осигуряваме съответствието на продуктите и съоръженията с наредбите за забранени и токсични вещества. 

Съответствието с нашите програми, свързани с корпоративната и социална отговорност ще бъде гарант, че вие и вашите доставчици споделяте ценностите на корпоративната социална отговорност, както и на етичните стандарти и най-добри практики на индустрията.

 

Нашите услуги за сертификация се отнасят към индустрии, като:

 • Самолетостроене и автомобилостроене
 • Химикали
 • Електрическа и електронна индустрия
 • Храни и земеделие
 • Промишленост и производство
 • Медицина и фармация
 • Текстил, облекло и обувна промишленост
 • Строителни продукти
 • Потребителски стоки и търговия на дребно
 • Енергетика
 • Държавно управление и институции
 • Информационни технологии & далекосъобщения
 • Полезни изкопаеми
 • Играчки, игри и стоки за бита 
 • Горски сектор - PEFC и FSC

 


Intertek е водеща компания, която предоставя решения за осигуряване на качеството на организации в целия свят. Чрез услугите одитиране, инспекции, обучение, съветване, осигуряване на качеството и сертификация на системи за управление,  Intertek добавя стойност към продуктите и процесите на своите клиенти.  

С мрежа от над 1 000 лаборатории и офиси в над 100 държави и  повече от  38 000 служители, Intertek подкрепя успеха на организациите на международния пазар като им  съдейства  да отговорят на очакванията на заинтересованите страни за безопасност, устойчивост, високи постижения и интегритет. 


 
 • |
 • Home
 • Terms
 • |