Одитиране

Широко известен факт е, че одитирането на една организация е гаранция за спазването на пазарните и регулаторни изисквания. Одитирането може да се използва като инструмент за укрепване на вашия бизнес, осигуряващ ви потвърдена информация. Това от своя страна ви помага да вземате  информирани бизнес решения за всичко - от качеството на продукта до бизнес сигурност.

Разчитайки на Intertek за осигуряването на потвърдена информация за вашите продукти, процеси и операции, можете да сте сигурни, че репутацията ви е в сигурни ръце. Нашата глобална мрежа от повече от 1 000 експерти-одитори предоставя иновационни, персонализирани одит решения навсякъде, където правите бизнес и където вашият бизнес може да ви отведе.

Одит услугите на Intertek включват:

 Услуги по изисквания  

 • Сертификация на системи
 •  Корпоративна социална отговорност
 • Устойчив Бенчмарк профил
 • Инспекции за осигуряване на качество
 • Квалификация на търговците
 • Оценка на доставчици

Услуги по индустрии

 • Космическа индустрия
 • Автомобилна индустрия
 • Козметична индустрия
 • Безопасност на храните
 • Въглеводороди
 • Медицинско оборудване
 • Фармацевтична индустрия
 • Текстил, облекло и обувки
 • Играчки, игри и стоки за бита

Вашият бизнес не познава граници, както и нашият. Където и да правите бизнес, Intertek разполага със свой офис и компетентни и квалифицирани одитори, отлично запознати с местния език, култура и законодателство.Поискайте повече информация и вижте как Intertek може да ви помогне чрез одитите, които предлага.  


 
 • |
 • Home
 • Terms
 • |