Съветване

Intertek допринася повече от това да ви помогне да отговорите на изисквания, ние ви сътрудничим да добавите още едно конкурентно предимство чрез подобряване реализирането на вашия бизнес и вериги за доставки в краткосрочен и дългосрочен план.

 

Търговците на дребно, производителите на оборудване и дистрибуторите очакват техните доставчици да отговарят не само на финансовите и техническите критерии, но и да се съобразяват със социалните и етични стандарти на клиентите си и с очакванията на всички заинтересовани страни. Intertek притежава значителен опит и експертиза в областта на оценяването и проследяването на капацитета на доставчиците и качеството на производителсността, трудовите и етични стандарти, безопасността и сигурността, които засягат всеки един от вас като потребители.

Нашата глобална мрежа от консултанти, разполага с богата експертиза в сферата на инженерството, науката, регулаторните изисквания, управлението на продукти и проекти, прилагането на правилните стратегии за съответствие, разрешаване на въпроси, свързани с клиенти, въпроси, свързани с продуктите, производството, веригата от доставчици и процесите, както и спомага да идентифицирате рисковете, свързани с вашия бизнес. Ние ще оценим показателите на вашата организация и веригата на вашите доставчици според международно признатите стандарти и ще ви подпомогнем да идентифицирате и целенасочите областите за подобрение.

От разработването на продукти през производството, доставката и търговията на дребно, Intertek ви осигурява съответствие с правните, регулаторните, производствените и свързаните с безопасността изисквания, които ви помагат да управлявате бизнеса си в условията на бързо развиващия се пазар.

 

Нашите услуги включват:

 • Аналитични и технически консултантски услуги
 • Изпитвания за корозия и консултантски услуги
 • Консултантски услуги в сферата на енергийната индустрия
 • Стратегии и консултации в сферата на здравето и околната среда
 • Лабораторни консултации, оценка и бенчмаркинг
 • Вещи лица в областта на петрола и нефтохимическата промишленост
 • Консултантски услуги в сферата на полезните изкопаеми
 • Консултантски услуги в нефтохимичната промишленост
 • Консултантски услуги свързани с рафинирането на петрол
 • Консултантски услуги в сферата на фармацевтиката
 • Регулаторна база и консултантски услуги в областта на полимерите
 • Безопасност на процесите, тестване за прахова експлозия и консултиране
 • REACH консултантски услуги
 • Правни консултации в хранително-вкусовата индустрия
 • Правна подкрепа и консултации
 • Консултантски услуги в сферата на ограничените вещества
 • Токсикологични консултации за медицинската и фармацевтична индустрия

 

 


 
 • |
 • Home
 • Terms
 • |