За нас

Повече от 126 години, компании от цял свят разчитат на Intertek, за да осигури качеството и сигурността на техните продукти, процеси и системи.

 

Ние преминаваме отвъд границите на изпитването, инспектирането и сертифицирането на продукти, като помагаме на клиентите да подобрят цялостното си представяне, да усвоят полезни практики в производството и логистиката, да надскочат ограниченията на пазара и да намалят значително риска.

Заслужили сме репутация, че чрез услугите си допринасяме за увеличаване стойността на продуктите, натрупване на конкурентни бизнес предимства и създаване на надеждни марки. 

Intertek е водеща компания, която предоставя решения за осигуряване на качеството на организации в целия свят. Чрез услугите одитиране, инспекции, обучение, съветване, осигуряване на качеството и сертификация на системи за управление,  Intertek добавя стойност към продуктите и процесите на своите клиенти.  

С мрежа от над 1 000 лаборатории и офиси в над 100 държави и  повече от  38 000 служители, Intertek подкрепя успеха на организациите на международния пазар като им  съдейства  да отговорят на очакванията на заинтересованите страни за безопасност, устойчивост, високи постижения и интегритет. 

Intertek може да ви помогне да подобрите своите конкурентни предимства като: 

  • Предостави надеждни услуги по изпитване и сертификация за придобиване на по-бързо одобрение от регулаторните органи.
  • Съдейства за бързо и ефективно навлизане на буквално всеки един пазар на света.
  • Гарантира тотално осигуряване на качеството по цялата верига за доставки.
  • Въвежда иновативно лидерство за задоволяване на стандартите за социална отговорност.
  • Намали разходите ви и минимизира рисковете за здравето, безопасността и сигурността.
  • Ви превърне в ДОВЕРЕНА МАРКА.

  
  • |
  • Home
  • Terms
  • |