Текстил, облекло & обувна промишленост

Intertek подкрепя търговци на дребно, производители, дистрибутори и доставчици в изпитването на текстил, облекло и обувки от фабричните проби на детски пижами до готовото облекло.

Intertek остава в крак с непрекъснато повишаващото се потребителско търсене на качество, осигурявайки регулярни изпитвания (включително в съответствие с новите CPSIA изисквания), за да минимизира риска и да защити интересите на двете страни - текстилните производители и купувачите. Служителите на Intertek имат несравними знания в областта на всички глобални изисквания, осигурявайки иновативни услуги като :

 • Текстилни изпитвания
 • iComply TM 
 • Тестване на облекло
 • Тестване на обувки
 • Тестване на домашна мека мебел
 • Текстилна сертификация
 • CPSIA Тестване
 • GB 18401
 • Грижа за етикетирането
 • Одитиране на текстилни производства
 • Одитиране на обувна промишленост
 • Инспекции на текстил и обувки
Intertek е акредитирана за изпитване съгласно набор от национални и международни стандарти, като например Европейските Стандарти (EN), GB Стандарти, издадени от администрацията по стандартизация на Китай (SAC), Китайския национален комитет на ISO и IEC, Американската асоциация по текстилните химици и колористи (AATCC), ASTM International (ASTM), на Комисията по безопасност на потребителските стоки на САЩ (CPSC), включително и новите CPSIA, Международната организация по стандартизация (ISO), и др.

Intertek предлага съвременни семинари по техническо обучение, споделяйки последна информация относно изисквания, продуктови стандарти, основни текстилни правила, текстилно изпитване, етикетиране и много други със своите клиенти както на място на площадката на клиента, така и извън нея. Консултантските услуги на Intertek предлагат помощ в развитието и преработката на програмите за осигуряване на качеството и продуктовите спецификации, наблюдението и подобряването на производствения процес и помагат с мерките за предприемане на коригиращи действия.Тъй като произходът на продуктите все по-често е от развиващите се страни, услугите на Intertek са осигурени в близост до производствени градове и до офисите на купувачите, осигурявайки по този начин бърза реакция на променящите се изисквания за текстилната и обувната промишленост, а също и на международните стандарти.

 
Ние предлагаме всички от описаните по-долу услуги за всеки потребителски продукт:

 • Изпитване
 • Инспекция
 • Сертификация
 • Одитиране
 • Аутсорсинг
 • Обучение
 • Съветване 
 • Осигуряване на качество
 • Управление на риска
 • Решения за въздействието върху околната среда 
 

Направете запитване за повече информация, за да разберете как Intertek може да ви помогне в областта на текстила, облеклото и обувките. 


 
 • |
 • Home
 • Terms
 • |