Медицина & Фармация

Нашите висококвалифицирани технически и аналитични експертни знания, прецизно тестване, редовна проверка и модерна апаратура ви помагат да постигнете по-бързо одобрение за съответствие с правните изисквания.

 

Intertek предлага разнообразна гама от аналитични изследвания, консултиране и тестване в подкрепа на световната фармацевтична и биотехнологична индустрия, които разработват и произвеждат нови лекарства, уреди и здравни продукти.

Intertek комбинира експертните познания за местните и регионални регулаторни изисквания по отношение на медицинската апаратура, с полезността и ценовата-ефективност на нашата глобална мрежа от лаборатории за изпитване. Можете да разчитате на нашите технически способности, тестови капацитет и експедитивност, за да достигнат вашите продукти по-бързо до повече пазари.

Предоставяните от нас услуги варират от биоанализ на високомолекулни и нискомолекулни лекарства до аналитични проучвания на всеки етап от фармацевтичното производство от идеята до пускането в производство.

Нашите услуги в сферата на медицинските изделия

 • Инспекционна програма за акредитирани лица
 • CE маркировка
 • Тестове за електрическа безопасност на медицинските изделия
 • Тестване за електромагнитна съвместимост
 • Независима проверка на FDA 510 (k)
 • Директива за In-Vitro диагностика
 • Одит и сертификация на системи за управление
 • Тестване на медицински изделия
 • Химически анализи на медицински изделия
 • Директива за медицинските изделия (MDD) 
 • Тестване на характеристики
 • Биоанализ
 • Научно-изследователски биофармацевтичен анализ
 • Имунохимия
 • Klitetics TM (Integrated Clinical Bioequivalence и PK Profram)
 • Научно-изследователски фармацевтичен анализ
 • Консултиране и одитиране в сферата на фармацията

Нашите услуги в областта на фармацията

 • Фармацевтичен анализ
 • Биофармацевтичен анализ
 • Биоаналитични услуги
 • Имунохимия
 • Изпитвания, свързани със здравето на потребителя
 • Фармацевтичен одит
 • Фармацевтично консултиране

Поискайте повече информация, за да разберете как Intertek може да ви помогне.

 

 

 


 
 • |
 • Home
 • Terms
 • |