Информационни технологии & Далекосъобщения

С развитието на информационните и комуникационните технологии телеком операторите, доставчиците на услуги, производителите и разработващите софтуер компании могат да постигнат конкурентно предимство чрез партньорство с водеща лаборатория за тестване и сертификация с компетентност, ефикасност и глобална мрежа от специалисти.

Intertek използва най-добрите практики, за да гарантира вашите телеком оборудване или услуга, съдържание или приложение са готови за пазара и надвишават очакванията на клиентите. Предоставяме редица услуги от тестване на безопасността до сертификация, които ви позволяват да:

 • Увеличите скоростта на работата си
 • Постигнете по-висока ефективност
 • Намалите риска, за да защитите марката и репутацията си
 • Отговорите на местните и глобалните нормативни изисквания
 •  Превърнете продукта си в бизнес успех

Изберете Intertek за ваш доверен доставчик на услуги по тестване, за да се възползвате от нашия глобален опит и местно присъствие. Независимо от ролята ви в областта на информационните технологии, телеком или електронна индустрия, Intertek може да ви помогне като ви предостави качествено обслужване.  

Intertek предлага широка гама от услуги по тестване, инспекция и сертификация за:

 • Информационни технологии & електроника
 • Телекомуникационни услуги
 • Комуникационно оборудване
 • Приложения, софтуер & съдържание

Нашата пълна гама от услуги и решения, управлявани от експерти в повече от 1000 лаборатории в 110 страни, ще ви помогнат да стартирате успешно продукта си.

Поискайте допълнителна информация как Intertek може да помогне на вашата организация в сферата на IT & далекосъобщенията.


 
 • |
 • Home
 • Terms
 • |