Промишленост & производство

Управлявайте бизнеса си по-бързо и по-умно. Спечелете конкурентно предимство.

 

Увеличете размера на печалбата от вашето производство или спечелете нови глобални пазари. Усъвършенствайте безопасността и надеждността на продуктите си, намалете цената и времето за достигане до пазара, отговорете на приложимите местни и международни стандарти и намалете бизнес риска.

Ние работим с местни производители по целия свят и им помагаме да постигнат съответствие с изискванията на глобалните стандарти, като им предлагаме техническа инспекция, сертификация, обучение и консултантски услуги за редица индустрии по света. Помагаме при разработването на продукти и процеси, спазването на нормативни изисквания, управлението на веригата за доставки, управлението на заводи и на активи.

Услугите ни включват

 • Съответствие в сферата на Здравословните и Безопасни Условия на Труд и Околната Среда
 • Сертификация на системи
 • 3D лазерно сканиране и пространствен контрол
 • Лаборатории за анализ
 • Управление на целостта на активите
 • Гражданско строителство и инфраструктура
 • Оценка на условията
 • Инженерни консултации
 • Изследване на доказателствата и анализ на грешките
 • Анализ и тестване на материалите
 • Неразрушително тестване
 • Тестване на опаковки
 • Тестване на целулоза, печатане и хартия
 • Инспекция, базирана на риска
 • Техническа инспекция
 • Квалификация на доставчика
 • Експертни услуги
 • Консултантски услуги в сферата на добива на нефт и природен газ  


Поискайте допълнителна информация относно това как Intertek може да помогне на вашата организация в сферата на промишлеността и производството.

 

 


 
 • |
 • Home
 • Terms
 • |