Храни & Земеделие

Защитете вашата марка и репутация чрез по-добро управление на веригата за доставки от фермата до вилицата.

 

Ние помагаме на световната хранителна и селскостопанска индустрии да гарантират безопасността на продуктите, да подобрят качеството и да намалят регулаторните рискове. С помощта на нашите най-модерни технологии, ние предлагаме на търговците на дребно, производителите, дистрибуторите и доставчиците широка гама от услуги по потвърждаване на качество, оценка на риска и безопасността, тестване на стоки и инспекции, одит и сертифициране на продукти, процеси и системи по приложимите международни стандарти.

Нашите новаторски способи за тестване и проследимост по цялата верига на доставки, ни правят единственият независим доставчик на услуги, одобрен от най-големите световни производители на хранителни продукти, и първият, който е приет от Global Halal за удостоверяване на съответствие с изискванията на този стандарт.

Нашите предложения и решения включват:

 • Тестване в земеделието

 • Тестване на храни

 • Инспекция на храни

 • Сертификация

 • Одит в областта на храните

 •  Консултиране в областта на храните

 •  Тестване при пакетиране

 •  Анализ на физическа безопасност на храните

 • Тестване на оборудване

 • Консултации за научна и правна уредба в областта на храните

Intertek е международно признат сертифициращ орган спрямо стандарти за безопасност на храните, включително Глобалната инициатива за безопасност на храните (GFSI) одобри Intertek за сертифициращ орган за стандартите Food Safety System Certification (FS22000), British Retail Consortium Standard (BRC), Международен стандарт за храните (IFS), и Safe Quality Food (SQF). Нашите висококвалифицирани одиторски екипи могат да извършат цялостна оценка на производството на хранителни продукти, на системи за управление на качеството, тестови програми, околна среда,  тестване на продукти и мониторинг на персонал и хигиена.

За всеки потребителски продукт ние предлагаме услугите:

 • Тестване

 • Инспекция

 • Сертификация

 • Одит

 • Аутсорсинг

 • Обучение

 • Консултация

 • Осигуряване на качеството

 • Управление на риска

 • Здравословни и Безопасни Условия на Труд и Устойчивост на бизнеса

Офисът на Интертек-Муди в България предовя също така акредитирана сертификация GlobalGAP за популярната схема Плодове и зеленчуци, както и стандарта на GlobalGAP Аквакултури.

Поискайте допълнителна информация във връзка с услугите на Intertek в областта на храните и селското стопанство.

  
 • |
 • Home
 • Terms
 • |