Енергетика

Добавената стойност от услугите на Intertek, свързани с енергeтиката, помагат на нашите клиенти да осигурят сигурно, достъпно и чисто енергийно бъдеще.

 

Независимо дали става въпрос за ежедневни операции или дългосрочни решения за подобряване на бизнеса, ние ще ви помогнем да постигнете целите си в областите на нефтената и газова индустрия, химикалите, добити от бензин/ нефт/газ, производството на електроенегргия, ядрената енергетика и възобновяемите енергийни източници.

Intertek подкрепя производителите и доставчиците на енергия и оборудване с предоставянето на услуги по тестване и сертификация, като решение за навлизане на  световните пазари. Независимо дали извършвате добив на горива или работите в сферата на възобновяемите източници, опитът и бързината на работа на Intertek ще ви помогнaт да получите своето конкурентно предимство.

Услугите на Intertek включват:

Петрол, природен газ и рафиниране на петрол

 • Услуги за нефтената индустрия
 • Тестване на петролни и рафинирани продукти
 • Петролни карго инспекции
 • Услуги в сферата на рафинирането на нефт
 • Добив на нефт и газ
 • Проучване и добив на нефт и газ
 • Тестване на качеството на суров нефт
 • Услуги по оценка на риска
 • Тестване на рафинирани горива
 •  Измерване и калибриране
 •  Проучване на пилотни планове на заводи
 • Скрийнинг на каталитично тестване и оценка
 • Тестване на рискови зони, сертификация, обучение и инспекция.

Производство на електроенергия

 • Услуги в областта на електроенергийната индустрия
 • Тестване на оборудване за производство на електроенергия
 • Инспекция и тестване на въглища

Алтернативни и възобновяеми енергийни източници

 • Услуги в сферата на производството на електроенергия от ветрогенератори
 • Ядрена енергия
 • Възобновяеми енергийни източници
 • Слънчева (Фотоволтанична) енергия
 • Инспекция и тестване на биогорива 
 • Тестване на горива от биомаса 
 • Тестване за енергийна ефективност
Свързани услуги
 • Услуги по Здравословни и Безопасни Условия на Труд и Околна Среда
 • Системи за управление на енергията
 • Мониторинг на Здравословни и Безопасни Условия на Труд и Околна Среда в промишлени предприятия
 • Тестване за продуктова безопасност
 • Съхранение на енергия и тестване на батерии
 • Консултиране в енергийната индустрия
 • 3D лазерно сканиране и контрол на размерите
 • Квалификация

Чрез широката гама от предлагани услуги, Intertek ще допринесе за подобряване на качеството, безопасността и ефективността на вашите продукти, процеси и системи.

Поискайте допълнителна информация във връзка с услугите на Intertek в областта на енергията.


 
 • |
 • Home
 • Terms
 • |