Потребителски стоки & търговия на дребно

Intertek може да ви помогне да спечелите доверието на потребителите си, което е от решаващо значение за успеха на вашата фирма.

 

Доверието на клиентите отличава продуктите ви във все по-наситените пазари, така че е от голямо значение те да отговарят както на очакванията на потребителите, така и на изискванията за безопасност, законовите изисквания и стандартите за качество и изпълнение.

Intertek е акредитиран световен лидер за изпитване, инспектиране и сертифициране на потребителски стоки и работи с повече от една трета от световните вериги за търговия на дребно. Ние можем да тестваме продуктите ви, за да бъде гарантирана тяхната безопасност и качество и да ви помогнем да намалите времето за пускането им на пазара и общите си разходи. Също така можем да ви помогнем да въведете, постигнете, поддържате и развивате стандартите за качество, безопасност и производителност на вашите серии продукти, организацията на работа и веригите за доставка.

Ние ще ви помогнем да бъдете в крак с тенденциите в израстването на вашия бизнес и да вземете първенство пред вашата конкуренция.

Нашите услуги включват: 
 
Тестване
 • Тестване на текстил
 • Тестване за безопасност на потребителски стоки
 • Тестване на играчки
 • Тестване на промоционални продукти
 • Тестване на продукти за деца
 • Тестване на облекло
 • Тестване на потребителки стоки
 • Тестване на обувки
 • Тестване на храни
 • Тестване на козметика
 • Тестване на аксесоари
 • Тестване на продукти за дома
 • Тестване на мебели
 • Тестване на продукти от кожа
 • Тестване на куфари и чанти
Устойчиво развитие

 • Социална отговорност
 • Въздействие върху околната среда
Инспекции

 • Инспекции на храни
 • Инспекция на продукти за деца
   
Сертификация

 • Сертификация на текстилни продукти
 • Сертификация на играчки
 • Сертификация на детски креватчета
 • Сертификация на храни
 
Одитиране

 • Одити в текстилната промишленост
 • Одити в хранителната промишленост
 • Одити по веригата за доставки

 

Консултиране

 • iComply - Съответствие с изискванията към продукти за деца
 • Supply Chain Security - Сигурност по веригата за доставки
 •  C-TPAT - Митническо и търговско партньорство против тероризъм
 • Qulality Management Services - Услуги за управление на качеството

Обучение

 • Обучение за безопасност на продукти
Ние предлагаме следните услуги за най-широк набор от потребителски стоки:
 
 • Тестване
 • Инспекции 
 • Сертификация
 • Одитиране 
 • Аутсорсинг 
 • Обучение 
 • Консултиране 
 • Гарантиране на качеството
 • Управление на риска 
 

 

 

 

 

 

 

  
 • |
 • Home
 • Terms
 • |