Химикали

От изследването на продукта до доставката до крайната дестинация, Intertek ви помага да отговорите на нормативно установените изисквания, управлението на риска и ускоряването на времето за пускане на пазара.

Ние предоставяме услуги за всички фази от жизнения цикъл на химически продукти в съответствие с регулаторните изисквания и изискванията за безопасност, управление на риска, поддържане целостта и качеството на продукта и ускоряване времето за пускане на пазара.

Глобалната мрежа на Intertek от аналитични лаборатории и нашите учени и инженери предлагат разнообразна гама от услуги за химическата промишленост в областта на:

 • Тестване и анализи на химически продукти

 • Инспекции на товари от химикали

 • Прецизен и специализиран анализ на химикали

 • Тестване и анализи на материали

 • Услуги за тестване на опаковъчни материали

 • Полимери и пластмаси

 • REACH - Наредба на Европейския съюз EC1907/2006 относно Регистриране, оценка и разрешаване използването на химически продукти

 • Услуги относно околна среда и Здравословни и Безопасни Условия на Труд

 • Услуги за бизнеса

 • Специализирани услуги - експертни оценки, консултации и анализи


 
 • |
 • Home
 • Terms
 • |