Самолетостроене & Автомобилостроене

Когато безопасността и надеждността са от решаващо значение, Intertek може да ви помогне да гарантирате, че продуктите ви отговарят на очакванията за ефективност, качество и надеждност.

Независимо дали имате нужда само от изпитване на компонент или от сертифициране на сложна система за управление, експертите на Intertek могат да ви помогнат да постигнете ефективно и рентабилно сертифициране по различните стандарти. Ние сме акредитирани за на стотици видове електрически, химически и механични изпитвания на части, продукти и системи за самолетостроене и автомобилостроене.

Тестване за автомобилостроенето

  • Услуги за тестване за автомобилостроенето

Тестване за самолетостренето

  •  Решения за тестване и сертифициране в самолетoстроенето

Сертификация на системи

  • Одитиране и сертификация на системи за управление в самолетостроенето

  • Сертифициране по ISO/TS 16949 за автомобилостроенето

Зелени услуги

  • Здраве и околна среда

Свържете се с нас, за да разберете как Intertek може да помогне на вашата организация в сферата на самолетостроенето и автомобилостроенето.


Одитиране и сертификация на Системи за управление в самолетостроенето
Сертификация спрямо серия AS9100
 
  • |
  • Home
  • Terms
  • |