Новини » Всички новини

Intertek взе участие в кръгла маса на тема: „Информиран или манипулиран е българският потребител за качеството на храните“


 

На 31 май 2017 г., в град София, се проведе кръгла маса на тема „ Информиран или манипулиран е българският потребител за качеството на храните“.

             Целта на кръглата маса бе да бъдат обсъдени задълженията на българските производители за правилното информиране на потребителите, новите европейски практики за контрол на качеството на храните. Обект на дискусия беше и взаимодействието на производителите с компетентните власти, ролята на държавните институции за стимулиране на производството на български храни и напитки, за защитата на добросъвестните производители, и за борбата с нелегалните производители и вносители на храни и напитки.

В рамките на мероприятието, експерти на Intertek представиха „Цялостно осигуряване на качеството, практики и подходи.“

Кръглата маса се провежда със съдействието и под патронажа на Българска агенция по безопасност на храните.

 
Intertek (localhost)
 

ОФИС СОФИЯ:

Телефон02 491 8880
Факс02 950 11 90
ba.sofia@intertek.com