Новини » Всички новини

Пътна безопасност: рискове и възможности


На 11.05.2017г.  в гр. София се проведе работна среща на тема „Пътна безопасност:  рискове и възможности“.

Работната среща е поредното мероприятие, инициирано от Intertek, насочено към управление на безопасността на движение по пътищата като инструмент за осигуряване на производителността на организацията и устойчивостта на бизнеса.

В рамките на събитието, своя опит и добри практики в областта споделиха експерти от Опел Югоизточна Европа; Сейфти Драйвинг Академи ООД и Intertek.

Темите, по които дискутираха присъстващите бяха:

·          Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и подобряване на  представянето на организацията чрез обучение на служителите във връзка с пътната безопасност;

·          Влияние на автомобила върху безопасността на движение по пътищата;

·          Добри практики в управлението на безопасността на движение и

·          Риск-базиран подход в управлението на пътната безопасност в международния стандарт ISO 39001:2012 – Система за управление на безопасността на движение по пътищата.

 

Повече информация за ISO 39001, можете да прочетете тук.

 

 
Intertek (localhost)
 

ОФИС СОФИЯ:

Телефон02 491 8880
Факс02 950 11 90
ba.sofia@intertek.com