Новини » Всички новини

Промяна в процедура на SCS Global Services във връзка със сертификационна схема за FSC CoC


 

SCS Global Services разглежда оплаквания и жалби в съответствие с процедурата си FSC Оплаквания и жалби , достъп на на английски език на следния линк  here. В случай на оплаквания срещу действия на клиент на SCS, подавателя на оплакването първо трябва да потърси разрешение с клиента, преди да се обърне към  SCS за съдействие. В случай на жалба във връзка с неблагоприятно решение на SCS , подателят на жалбата трябва да я предостави на SCS в рамките на тридесет /30/ календарни дни след полуаване на информация за решението. При запитване, процедура  FSC Оплаквания и жалби на SCS може да бъде предоставена на местния език на страната, в която се извършват дейности.   

 
Intertek (localhost)
 

ОФИС СОФИЯ:

Телефон02 491 8880
Факс02 950 11 90
ba.sofia@intertek.com