Новини » Всички новини

Intertek взе участие в дискусия на тема: „Подобряване на безопасността на движение по пътищата на територията на Община Смолян


На 25.11.2016 г. в град Смолян се проведе дискусия между представители на организации от различни сектори на икономиката на тема: „Подобряване на безопасността на движение по пътищата на територията на Община Смолян", под патронажа на г-н Николай Мелемов, кмет на гр.Смолян.

Дискусията е част от националната инициатива на Intertek, която стартира в началото на 2014 г., за осигуряване на активна подкрепа на усилията на отговорните институции и органите на местно самоуправление за подобряване безопасността на движение по пътищата и изпълнение на целите, заложени в „Националната стратегия за подобряване на безопасността на движение по пътищата в Република България за периода 2011-2020“. Целта на мероприятието е насърчаване на диалога между бизнес организациите, отговорните институции, органите на местното самоуправление, неправителствените организации и обществото по проблемите на безопасността на движение по пътищата.

В рамките на мероприятието, експерти на Intertek представиха добрите международни практики в международния стандарт ISO 39001:2012 - „Системи за управление на безопасността на движение по пътищата“.

 

 
Intertek (localhost)
 

ОФИС СОФИЯ:

Телефон02 491 8880
Факс02 950 11 90
ba.sofia@intertek.com