Сертифициране на системи


Чрез нашата богата експертиза и подход „отвъд стандарта”, ние ви осигуряваме потвърдени одит резултати, които отговарят на нуждите на вашия бизнес. 

Вашата система за управление е повече от един наръчник или просто сертификат. Тя е ценен инструмент, който може да ви помогне да  достигнете пълна прозрачност в процесите, ресурсите и целите на вашата организация. Имайки правилната информация, вие можете да направите измерими подобрения, базирани на фактическия подход за вземане на решения. 

В Intertek ние работим „отвъд сертификацията”, за да ви дадем инструментите, от които се нуждаете, за да оцените и подобрите вашия бизнес. Одитите, които извършваме, са базирани на процесния подход и фокусирани върху минимизирането на бизнес рисковете и максимизиране на ефективността.

Услугите по сертификация и одит на Intertek включват:

Услуги по изисквания:

  Услуги по сектори

От споделянето на най-добри практики и нови изисквания в индустрията до оценката на постигнати резултати спрямо поставени цели, ние сме се посветили да помагаме на нашите клиенти да поддържат културата на непрекъснато подобряване.

Свържете се с нас, за да получите повече информация относно това как Intertek може да помогне на вашата организация чрез сертификацията на системи за управление.

ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА

 
Intertek (localhost)
 

ОФИС СОФИЯ:

Телефон02 491 8880
Факс02 950 11 90
ba.sofia@intertek.com