Потребителски стоки & търговия на дребно


Интертек може да ви помогне да спечелите доверието на потребителите, което е от решаващо значение за успеха на вашата фирма.

 

Доверието на клиентите отличава продуктите Ви във все по-наситените пазари, така че е много важно те да отговарят както на очакванията на потребителите, така и на изискванията за безопасност, законовите изисквания и стандартите за качество и изпълнение.

Интертек е акредитиран световен лидер за изпитване, инспектиране и сертифициране на потребителски стоки и работи с повече от една трета от световните вериги за търговия на дребно. Ние можем да тестваме продуктите Ви, за да се гарантира тяхната безопасност и качество и да ви помогнем да намалите времето за пускане на пазара и общите разходи. Ние също можем да ви помогнем да въведете, постигнете, поддържате и развивате стандартите за качество, безопасност и производителност за Вашите серии продукти, организация на работа и веригите за доставка.

Ние ще ви помогнем да бъдете в крак с тенденциите, в израстването на вашия бизнес и да остане пред вашата конкуренция.

Нашите услуги включват:

Тестване

 Устойчиво развитие

 Инспекции

 Сертификация

 Одитиране

 Консултиране

 Обучение

Ние предлагаме следните услуги за най-широк набор от потребителски стоки:

 
Intertek (localhost)
 

ОФИС СОФИЯ:

Телефон02 491 8880
Факс02 950 11 90
ba.sofia@intertek.com