Нефт и Газ


Добавената стойност от услугите на Intertek, свързани с енергията е експертната подкрепата към клиента да достави сигурно, достъпно и чисто енергийно бъдеще.

 

Ако изпълнявате краткосрочен план или взимате дългосрочни решения за подобряване на бизнеса, ние ще ви помогнем да постигнете целите си в областта на: нефтена индустрия, производство на електроенергия, ядрената енергетика и възобновяеми енергийни източници.

Интертек подкрепя производителите и доставчиците на енергия и оборудване, с услуги по тестване и сертификация като решение за навлизане на  световните пазари. Независимо дали извършвате добив на горива или работите в сферата на възобновяемите източници, опитът и бързината на Интертек ще ви помогне да получатите своето конкурентно предимство.

Услугите на Intertek включват:

Петрол, природен газ и рафиниране на петрол

Производство на електроенергия

Алтернативни и възобновяеми енергийни източници

Свързани услуги

 

 
Intertek (localhost)
 

ОФИС СОФИЯ:

Телефон02 491 8880
Факс02 950 11 90
ba.sofia@intertek.com