Преглед


Intertek е водеща компания, която предоставя решения в областта на качеството и безопасността на широк спектър от индустрии в целия свят.

Ние помагаме на местния и международен бизнес, като гарантираме, че техните продукти и услуги отговарят на производствените стандарти и очаквания на клиентите за иновации в почти всички пазари в света.

В продължение на повече от 100 години различни компании разчитат на Intertek за подкрепа при разбирането на стандартите и регулаторните рискове, извършването на сравнителен анализ и разработването на устойчиви бизнес стратегии. Нашите технически познания и богат опит помагат на клиентите ни в стратегическото управление на пазарната динамика и в успешното им представяне.

Услугите ни покриват всеки аспект от разработването на един продукт -  оперативния и производствен процес, маркетинга, управлението на веригата за доставки, безопасността, качеството и устойчивостта.

Клиентите ни са от различни производствени сектори и включват някои от водещите марки, сред които са: Shell, Canon, McDonalds, IKEA, Nestle, ExxonMobil, GAP, Valero, Panasonic, ChevronTexaco, Marks & Spencer и Levi Strauss. Освен това наши клиенти са и правителства и държавни администрации от целия свят.

Защо фирмите избират Intertek?

Intertek е спечелила своята репутация чрез помощта, която оказва на клиентите, в трудния процес за  увеличаване доверието на потребителите към техните марки и в процеса на придобиването на конкурентни предимства.

Ние предоставяме висококачествени услуги по изпитване, инспекция и сертификация – помагаме на своите клиенти да подобрят представянето си, да повишат ефикасността на своето производство и логистика, да завладеят нови пазари и да намалят риска. 

В партньорство с нас, клиентите ни постигат конкурентни предимства чрез:

Нашите услуги & Промишлени отрасли

Intertek подпомага своите клиенти в развитието и поддържането на цялостта и доверието в техните продукти и процеси, като предоставя решения в областта на качеството и безопасността, които отговарят или надхвърлят производствените изисквания и регулаторни стандарти.

Intertek Group е публична компания, чиито акции се търгуват на Лондонската Фондова Борса с код ITRK.L.

През март 2011, пазарната стойност на Групата е оценена на близо 3 милиарда британски лири.

За цялата финансова 2010-та година Intertek Group отчете приходи на стойност 1,4 милиарда британски лири.

Главният изпълнителен директор на Intertek Group е д-р Волфарт Хаузер. Седалището на корпорацията е в Лондон.

За Intertek Group работят повече от 27000 служители в над 1000 офиса, обслужващи клиенти в повече от 100 държави.

 


 
Intertek (localhost)
 

ОФИС СОФИЯ:

Телефон02 491 8880
Факс02 950 11 90
ba.sofia@intertek.com