Intertek » Меню долу

Disclaimer


Отговорност

 

Intertek се старае да гарантира точността и надеждността на информацията, предоставена в този сайт. Въпреки това, информацията се предоставя без да бъде давана гаранция от какъвто и да е вид. Intertek не поема никаква отговорност във връзка точността, съдържанието, пълнотата, законността, или надеждността на информацията, съдържаща се в този уебсайт.

Не се дават никакви гаранции, обещания и/ или представителства от какъвто и да е вид, преки или косвени, по отношение на качеството, стандарта, точността или по отношение на предоставената информация в този сайт във връзка с пригодността на информацията за вашите конкретни обстоятелства.

Ние не можем и няма да гарантираме, че този сайт не съдържа компютърни вируси или друг вид разрушително свойство.

Не носим отговорност за загуби или повреди на какъвто и да е характер (преки, косвени, последващи, или други), независимо дали те възникват от договор, закононарушение или по друг начин, които могат да възникнат в резултат на използването (или невъзможността за използване) този уебсайт , или от използването на (или неползването на) информация на този сайт. Този уебсайт предоставя връзки към други сайтове, собственост на трети страни. Съдържанието на тези сайтове на трети страни не е под наш контрол, и ние не можем и няма да поемем отговорността за тяхната информация или съдържание. Връзки към такива сайтове на трети страни не трябва да бъдат вземани като препоръка от Intertek на сайта на третата страна, или като препоръчване на продуктите, предлагани или продавани на сайта на третото лице, нито, че тези сайтове са свободни от компютърни вируси или нещо друго, която притежава разрушителни свойства. Ние не можем и не поемаме отговорност за събирането или използването на лични данни от сайта на трета страна. В допълнение, ние няма да поемаме отговорност за достоверността на реклами, публикувани от трета страна.

INTERTEK и логото на Intertek са регистрирани търговски марки на Intertek Group АД

Intertek Group АД е публично акционерно дружество, регистрирано в Англия и Уелс под регистрационен номер 4267576 със седалише на 25 Savile Row, London, England W1S 2ES.

 

 
Intertek (localhost)
 

ОФИС СОФИЯ:

Телефон02 491 8880
Факс02 950 11 90
ba.sofia@intertek.com