Акценти » Всички акценти

Intertek с акредитация за сертификация на Системи за управление на безопасността на движение по пътищата спрямо ISO 39001


Intertek получи акредитация за сертификация на Системи за управление на безопасността на движение по пътищата спрямо ISO 39001 от Службата по акредитация на Италия – Accredia.

Въвеждането в практиката на изискванията на ISO 39001:2012 и сертификацията спрямо стандарта, позволява на организациите да подобрят представянето си, свързано с безопасността на движение по пътищата, както и да намалят броя на ПТП, водещи до тежки наранявания или фатален изход на участниците в тях. 

“За нас е удоволствие да обявим разширяването на нашето портфолио с добавянето на услугата по сертификация спрямо ISO 39001. Стандартът спомага на организациите да допринасят пряко за подобряване на безопасността на движението като цяло чрез ефективността на техните системи за управление на безопасността на движение с оглед намаляване на тежките последствия от пътно-транспортните произшествия“ заяви Калин Молдовеан, Президент на  Business Assurance group на Intertek.

Съгласно данни на Международната здравна организация, нараняванията, свързани с  участие в ПТП са сред водещите причини в света за загуба на човешки живот. Над 1.4 милиона души годишно губят живота си поради наранявания, получени в ПТП, а приблизително 20-50 милиона получават сериозни наранявания. ISO 39001:2012 е ефективен инструмент за предприемане на действия, насочени към подобряване на безопасността на движение по пътищата и е приложим за всички организации, които взаимодействат със системата за движение по пътищата – институции, органи на местно самоуправление, производители на превозни средства, организации, които извършват превоз, както и такива, които генерират необходимост от придвижване по пътищата – училища, търговски центрове, спортни съоръжения.  

 
Intertek (localhost)
 

ОФИС СОФИЯ:

Телефон02 491 8880
Факс02 950 11 90
ba.sofia@intertek.com