Акценти » Всички акценти

НОВИТЕ РЕШЕНИЯ ОТ INTERTEK ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА И ОСИГУРЯВАНЕ НА НЕПРЕКЪСВАЕМОСТТА НА БИЗНЕСА


Intertek предлага на Вашето внимание нов пакет от услуги - решения, разработени за организации, които целят да постигнат:

 Intertek осигурява възприемането на интегриран подход към оценяването и управлението на рисковете за организацията в рамките на установена политика по риска, който включва, но не се ограничава до:

Всички дейности в рамките на пакета от решения за управление на риска се извършват спрямо изискванията разработени от Intertek решения за комплексно управления на рисковете и приложимите международни стандарти и спецификации, които включват, но не се ограничават до: ISO 22301:2012, ISO 22313:2012, ISO/IEC 27001:2005, ISO/IEC 24762:2008, ASIS SPC 1-2009, NFPA 1600:2007/2010, национални стандарти на САЩ, Великобритания, Канада, Австралия, Сингапур и страни от ЕС.

Intertek предлага обучения за развиване на допълнителна компетентност във вашата организация по отношение управлението на риска и осигуряването на непрекъсваемост на бизнеса:

 

За повече информация за новите решения за управление на риска и осигуряване на непрекъсваемост на бизнеса, свържете се с нас на: тел. +359 (2) 491 8880 или попълнете форма за запитване тук.

 
Intertek (localhost)
 

ОФИС СОФИЯ:

Телефон02 491 8880
Факс02 950 11 90
ba.sofia@intertek.com