Преглед>
Нефт и газ
Потребителски стоки
Електробезопасност
Сертифициране на системи
Стартирай анимацията
 

ОФИС СОФИЯ:

Телефон02 491 8880
Факс02 950 11 90
ba.sofia@intertek.com

 
(close)
Intertek Moody - Technical Services
 
Intertek (localhost)
Услуги по индустрии
Самолетостроене & Автомобилостроене
Социални /етични/ одити
Строителни продукти
Химикали
Потребителски стоки & търговия на дребно
Електрическа & Електронна
Енергетика
Храни & Земеделие
Правителство и институции
Промишленост & производство
IT & Далекосъобщения
Медицина & Фармация
Полезни изкопаеми
Текстилна & обувна
Играчки, игри и потребителски стоки
  
31 СУЧЕМ „Иван Вазов“ e първото в страната учебно заведение със сертификат, спрямо ISO 39001:2012

На 21 септември 2016 г., на Европейския ден без загинали на пътя, на тържествена ...

Intertek участва в Работна среща на Националния форум по непрекъсваемост на бизнеса
Новостите в ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015 и концепцията за риск-базираното управление в други стандарти на ISO
Експерти на Intertek и представители на бизнеса в гр. Стара Загора и гр. Бургас обсъдиха новостите в ISO 9001 и ISO 14001

  
НОВИТЕ РЕШЕНИЯ ОТ INTERTEK ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА И ОСИГУРЯВАНЕ НА НЕПРЕКЪСВАЕМОСТТА НА БИЗНЕСА

Intertek предлага на Вашето внимание нов пакет от услуги - решения, разработени за ...

Intertek с акредитация за сертификация на Системи за управление на безопасността на движение по пътищата спрямо ISO 39001
NEW RISK & BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT SOLUTIONS
True Source Honey™ избира Intertek за Глобалната инициатива по проследимост на пчелен мед