Преглед>
Нефт и газ
Потребителски стоки
Електробезопасност
Сертифициране на системи
Стартирай анимацията
 

ОФИС СОФИЯ:

Телефон02 491 8880
Факс02 950 11 90
ba.sofia@intertek.com

 
(close)
Intertek Moody - Technical Services
 
Intertek (localhost)
Услуги по индустрии
Самолетостроене & Автомобилостроене
Социални /етични/ одити
Строителни продукти
Химикали
Потребителски стоки & търговия на дребно
Електрическа & Електронна
Енергетика
Храни & Земеделие
Правителство и институции
Промишленост & производство
IT & Далекосъобщения
Медицина & Фармация
Полезни изкопаеми
Текстилна & обувна
Играчки, игри и потребителски стоки
  
Как да отговорим на изискванията за безопасност на храните - предизвикателства

В резултат на международното сътрудничеството между водещи експерти по ...

Ефективно управление на материалните активи – добри практики и международни стандарти
Нова лаборатория на Intertek за изпитване на играчки отвори врати в Румъния
Безопасността на движение по пътищата: Споделена отговорност между бизнеса и инститиуциите

  
НОВИТЕ РЕШЕНИЯ ОТ INTERTEK ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА И ОСИГУРЯВАНЕ НА НЕПРЕКЪСВАЕМОСТТА НА БИЗНЕСА

Intertek предлага на Вашето внимание нов пакет от услуги - решения, разработени за ...

NEW RISK & BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT SOLUTIONS
True Source Honey™ избира Intertek за Глобалната инициатива по проследимост на пчелен мед
Расте броят на компаниите за повдигателни съоръжения, сертифицирани по ISO 14001